Molitveni sastanak

Molitveni sastanak

Svi koji imate potrebu za molitvom, pridružite nam se srijedom od 18:00 sati!

Želite li zahvaliti, moliti, tražiti, pitati i dobiti odgovor, dođite!

Adresa: Kršćanska adventistička crkva, Rakovčeva 26. Zagreb

Vrlo rado ćemo se moliti zajedno!

Molitveni sastanak

Deset dana molitve

Tema za Deset dana molitve preuzeta je iz 2. Petrove 1,1-11, gdje Petar objašnjava božanski plan za razvoj kršćanskog karaktera (vidi Ellen G. White, Djela apostolska, str. 333, 334).

Suradnja televizijske kuće Hope Channel i Odjela Generalne konferencije za propovjedničku službu omogućit će svake večeri prijenos emisije “Idemo moliti” uživo. Urednik Derek Morris pridružit će se domaćinu, gospođi Kandus Thorp i obrazlagati gradivo za svaki dan. Pastor David Franklin, Thorpin sudomaćin, izvješćivat će iz raznih crkvenih skupina koje sudjeluju u inicijativi Deset dana molitve.

Vjernici adventističke crkve odvajaju deset dana za molitvu kako bi se na početku godine molili za zaštitu u svakom području života, pripremajući se za učinkovitiji život i naviještanje Božje poruke za posljednje dane, poruke ljubavi i istine svijetu (Otkrivenje 14,6-12).

“Nebo nestrpljivo čeka da se Božji ljudi probude i traže blagoslov Božjeg Duha”, kaže  predsjednik Adventističke crkve u svijetu Ted N. C. Wilson. “Snaga Božjega Duha koji radi u životima ljudi obasjat će svijet i proslaviti Boga kako bi Isus mogao ponovno doći.”

Ohrabrujemo zajednice svih veličina, male skupine i pojedince, da se prijavite za nadolazećih Deset dana molitve 2013. posjetom na www.TenDaysOfPrayer.org

Na samom početku ove godine, od 4. do 14. siječnja 2012., kao konferencija smo se pridružili adventističkoj obitelji u cijelom svijetu u inicijativi pod nazivom Operacija globalna kiša. Kroz posebno gradivo kojega je pripremio pastor Mark Finley (Deset dana u gornjoj sobi), proučavali smo iskustvo Isusovih učenika koje ih je pripremilo da prime Svetog Duha u svoj punini. Crkvene zajednice, male skupine i pojedinci po cijelom svijetu uključili su se u ovu inicijativu tako što su odvojili po sat vremena svakoga dana za iskrenu i poniznu molitvu za izlijevanje Svetog Duha. Više o inicijativi, kao i pomoćni materijal na hrvatskom jeziku, moglo se naći na službenoj web stranici Kršćanske adventističke crkve www.adventisti.hr (engleska inačica: www.operationglobalrain.com/home.html i www.revivaland reformation.org).

Tijekom Deset dana molitve 2012., Adventističke crkve u više od stotinu zemalja doživjele su obnovu Svetim Duhom. Crkveni starješine, pastori i laici vodili su molitvene skupine u kućama, školama, crkvama, na online forumima i telekonferencijama. Ovo su neka od njihovih iskustava:

“Bog je vjeran! Deset dana iskustva ne može se s ničim usporediti. Ljudi su predavali svoja srca, duše su bile osvjedočene, a molitveni zahtjevi uslišani.”

“Molili smo za povratak vjernika koji su napustili crkvu. Potaknuli smo svakog iz naše skupine da se moli za troje ili četvero njih. Prošle subote se sedmero vjernika vratilo u crkvu!”

“Nikada prije nismo iskusili toliki duhovni rast niti toliko odgovora na molitvu. Vodič za svaki dan i upute za sudionike bili su nam prekrasne smjernice prema iskustvu promjene. Kapi duhovne kiše počinju padati.”

“Tijekom tih deset dana molitve jedan je mladić, koji već godinama nije dolazio u crkvu, došao i izjavio da želi svoj život predati Isusu. Od toga dana dolazi u crkvu.”

“Program Deset dana molitve oživio je središnji dio tjedna kao i molitvene sastanke petkom koji više nisu postojali u mojoj crkvi. Ovo desetodnevno razdoblje naučilo nas je da u molitvi leži sila, unijelo je jedinstvo među vjerništvo i potaknulo predanost radu za Gospodina.”

“Doživjeli smo veliko izlijevanje Svetoga Duha i Njegov snažan utjecaj. Sada postoji novi naglasak na molitvu namjere i dobili smo nevjerojatne odgovore na molitvu.

Na hrvatskom jeziku pripremili smo knjižicu sa svim uputama i molitvenim gradivom, 10 dana molitve 2013. Poslužite se u svojim crkvama i molitvenim skupinama tim dragocjenim štivom, a preuzeti ga možete i putem linka http://adventisti.hr/10-dana-molitve/ .

Bog želi izliti svojega Duha na nas danas, baš kao što je to učinio za svoje učenike na dan Duhova. Hoćete li se pridružiti Adventističkoj crkvi diljem svijeta u molitvi za te blagoslove od 9. do 19. siječnja?

Valid XHTML 1.1! Valid CSS! designed & developed by uvea