Pastor

Pastor

Mladen Juričević rođen u G. Vakufu-Uskoplju, BiH. Studij teologije završio u Maruševcu. 
Kao pastor radio u Daruvaru, Puli i prije preuzimanja sadašnje crkve službu je obavljao u upravi crkve u Zagrebu.
Sretno oženjen, sa suprugom Ankicom ima troje djece: Andrej, Iva i Noel.

Valid XHTML 1.1! Valid CSS! designed & developed by uvea